HomePhantomBệnh xã hội 152 xã đàn
Bệnh xã hội 152 xã đàn

Bệnh xã hội 152 xã đàn

Share:

Bệnh xã hội 152 xã đàn có nguồn từ đâu? 

Bệnh xã hội 152 xã đàn Nguồn gốc xã hội và các biểu hiện của bệnh tật Một trong những giả định ngoan cường của y sinh học là bệnh tật có thể được hiểu như một thực thể rời rạc.

Mỗi tình trạng sức khỏe đã xác định được liệt kê trong bản tóm tắt các bệnh đã được công nhận được chấp nhận, được gọi là Phân loại bệnh tật quốc tế (ICD) 2, có thể là bệnh AIDS hoặc bệnh tự kỷ, và mỗi trường hợp cụ thể về biểu hiện bệnh ở một bệnh nhân, được hiểu nhầm trong y sinh học như một mục tiêu lâm sàng một phần có thể xác định được của thực tại vật chất, một sự vật tự nó.

Ngay cả khi bệnh nằm ngoài nhận thức của bệnh nhân và do đó bệnh nhân không có triệu chứng kinh nghiệm Bệnh xã hội 152 xã đàn (ví dụ: tăng huyết áp hoặc tiểu đường), thì sự tồn tại vật lý của bệnh là một phần riêng biệt của tự nhiên vẫn được chấp nhận. 

Do đó, thực hành thông thường, hàng ngày, cho dù liên quan đến khám và chẩn đoán, chăm sóc và điều trị bệnh nhân, hoặc nghiên cứu lâm sàng, y sinh học được dẫn dắt bởi một khái niệm tự tin về các bệnh như các thực thể riêng biệt, khó hiểu và không rõ ràng tồn tại trong mỗi con người (hoặc khác) các cơ quan. 

Bệnh xã hội 152 xã đàn
Bệnh xã hội 152 xã đàn

 Bệnh xã hội 152 xã đàn là gì?

 Bệnh xã hội 152 xã đàn Nguồn gốc xã hội và các biểu hiện của bệnh tật Một trong những giả định ngoan cường của y sinh học là bệnh tật có thể được hiểu như một thực thể rời rạc1. 

Mỗi tình trạng sức khỏe đã xác định được liệt kê trong bản tóm tắt các bệnh đã được công nhận được chấp nhận, được gọi là Phân loại bệnh tật quốc tế (ICD) 2, có thể là bệnh Bệnh xã hội 152 xã đàn  hoặc bệnh tự kỷ, và mỗi trường hợp cụ thể về biểu hiện bệnh ở một bệnh nhân, được hiểu nhầm trong y sinh học như một mục tiêu lâm sàng một phần có thể xác định được của thực tại vật chất, một sự vật tự nó.

 Ngay cả khi bệnh nằm ngoài nhận thức của bệnh nhân và do đó bệnh nhân không có triệu chứng kinh nghiệm (ví dụ: tăng huyết áp hoặc tiểu đường), thì sự tồn tại vật lý của bệnh là một phần riêng biệt của tự nhiên vẫn được chấp nhận. 

Do đó, thực hành thông thường, hàng ngày, cho dù liên quan đến khám và chẩn đoán, chăm sóc và điều trị bệnh nhân, hoặc nghiên cứu lâm sàng, y sinh học được dẫn dắt bởi một khái niệm tự tin về các bệnh như các thực thể riêng biệt, khó hiểu và không rõ ràng tồn tại trong mỗi con người (hoặc khác) các cơ quan. Nói một cách ngắn gọn, bệnh tật trong y sinh học mang một “luồng khí của thực tế”.

 Bệnh xã hội 152 xã đàn làm sao nhận biết?

Bệnh xã hội 152 xã đàn Do đó, dựa trên nhiều năm làm việc trong các cơ sở y tế, Good (trang 70) 4 đã nhận ra rằng anh đã bị đánh gục nhiều lần bởi “sức mạnh to lớn của ý tưởng trong y học, căn bệnh về cơ bản, đặc biệt, là sinh học. ” Hơn nữa, bệnh tật có một sự tồn tại tách biệt khỏi các nhóm Bệnh xã hội 152 xã đàn và bối cảnh xã hội mà chúng sinh ra. Như Gordon (p. 28) 1 đã tóm tắt, trong y sinh học, điều gì là ‘tự nhiên’ nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của xã hội. 

Trong y học, Bệnh xã hội 152 xã đàn người ta tin rằng bệnh tật tuân theo các quy luật riêng của nó, không phải của các vị vua hay Bệnh nhân: Merrill Singer, Center forCommunity HealthResearch, Hispanic . Văn hóa sức khỏe, văn hóa bệnh tật10 Bản tin Y tế Anh 2004; 69 nô lệ. . . 

Bệnh tật về cơ bản là một vấn đề cá nhân và có hệ thống liên quan đến Bệnh xã hội 152 xã đàn bối cảnh xã hội. Cách tiếp cận này đối với bệnh y sinh đã bị thách thức từ y học nhân chủng học trong vài thập kỷ5. Trung tâm của thách thức này là sự chuyển đổi cần thiết mà Frankenberg đã gọi là “căn bệnh tạo nên bệnh xã hội”. 

Mục tiêu của chương này, tôn vinh công trình của Frankenberg đối với khoa học xã hội về sức khỏe, là xem xét lại lập luận của ông và mối liên quan của nó đối với việc tái nhận thức bệnh tật trong bối cảnh xã hội.

Bệnh xã hội 152 xã đàn
Bệnh xã hội 152 xã đàn

 Bệnh xã hội 152 xã đàn có ảnh hưởng gì không?

 Bệnh xã hội 152 xã đàn Frankenberg đã phân biệt ba quy trình trong lĩnh vực sức khỏe. Đầu tiên liên quan đến việc tạo ra bệnh lý, đòi hỏi bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác tập hợp các dấu hiệu và  hoặc triệu chứng và xây dựng một chẩn đoán sinh học (hoặc tâm thần-ric).

Thay vì con đường rõ ràng, khách quan dẫn trực tiếp từ việc ghi lại các dấu hiệu và triệu chứng đến việc đưa ra chẩn đoán Bệnh xã hội 152 xã đàn (như được thể hiện trong tài khoản y sinh lý tưởng của quá trình này), trên thực tế, các bác sĩ phải tham gia vào một quá trình mang tính xây dựng cao liên quan đến crea-tion của một căn bệnh từ một thợ hàn bằng chứng khác biệt rõ ràng. 

Bệnh xã hội 152 xã đàn Thành phố thủ đô để tham gia vào quá trình này bắt đầu ở trường y, rất lâu trước khi sinh viên y khoa gặp bệnh nhân đầu tiên của mình. Học y khoa không chỉ đơn giản là kết hợp kiến ​​thức nhận thức mới, hoặc thậm chí học cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề và các kỹ năng mới. Việc đến sống trong một thế giới mới đã là quá trình rồi. 

Điểm tốt ở đây là một thành tựu trọng tâm của trường y là hướng dẫn sinh viên nhìn cơ thể con người bằng đôi mắt mới, hoặc với cái mà Foucault6 gọi là “ánh mắt” y tế. 

Trong giải phẫu học, điều này đòi hỏi phải “huấn luyện đôi mắt để nhìn thấy cấu trúc mà không có gì rõ ràng” (trang 74) 4. Trong chẩn đoán,Bệnh xã hội 152 xã đàn nó liên quan đến việc ghép các mảnh lại với nhau để tạo thành một bản giải thích đáng tin cậy về các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh được ghi lại.

Bệnh xã hội 152 xã đàn cac nghiên cứu khoa học

Bệnh xã hội 152 xã đàn Thay vì một khóa học trực tiếp tại phòng khám, chẩn đoán đòi hỏi sự chú ý đến một số thông tin và tiêu điểm của thông tin khác, sự thống nhất của các “sự kiện” rải rác (được rút ra từ bản tự báo cáo của bệnh nhân, báo cáo của những người khác đáng kiển thức nhối đối với bệnh nhân, sự quan sát trực tiếp của bác sĩ.

Bệnh xã hội 152 xã đàn có thể tham vấn với các chuyên gia y tế khác, việc sử dụng các công cụ kiểm tra cơ bản ống nghe, đầu vào từ máy móc điện tử như EKG hoặc quét các loại khác nhau và các loại kết quả xét nghiệm đa dạng) và cách tổ chức các dữ kiện này để phù hợp định nghĩa của một căn bệnh đã được thành lập.

Nguồn gốc xã hội và các biểu hiện của Bệnh xã hội 152 xã đàn Bản tin Y tế Anh Quốc 2004; 69 11 và các hành vi diễn giải mà điều này yêu cầu bị từ chối (ngay cả khi kỹ năng của bác sĩ tìm ra sự thật ẩn trong bóng tối được tôn vinh). Với tham chiếu đến bệnh hen suyễn, một trong những chẩn đoán phát triển nhanh nhất, chẳng hạn.

Willems (p.107) 8 chỉ ra: Các loại thuốc điều trị chống khó thở không phải là sự phản ánh thụ động về những khác biệt đã cho [về dấu hiệu và triệu chứng], mà góp phần tạo ra những khác biệt này. Do đó, các phương pháp điều trị khác nhau liên quan đến việc mắc các Bệnh xã hội 152 xã đàn khác nhau — asthmas khác nhau — và phổi khác nhau như là cơ sở của Bệnh xã hội 152 xã đàn. 

Việc xây dựng này không chỉ xảy ra ở cấp độ của bác sĩ mà còn ở những nơi khác trong lộ trình chẩn đoán Bệnh xã hội 152 xã đàn. Ví dụ, máu hoặc các chất khác thường xuyên được lấy từ bệnh nhân để phân tích trong phòng thí nghiệm.

Nói chung, nếu bệnh nhân thực sự được thông báo về kết quả xét nghiệm của họ, họ sẽ được tha thứ cho các tài khoản hạn chế được biểu thị bằng số hoặc bằng các thuật ngữ mô tả mà bác sĩ chọn để trình bày các con số theo cách mà bệnh nhân sẽ hiểu rõ hơn.

Bệnh xã hội 152 xã đàn
Bệnh xã hội 152 xã đàn

Bệnh xã hội 152 xã đàn có uy tín không?

Bệnh xã hội 152 xã đàn Nhưng điều gì thực sự xảy ra với các mẫu mà chúng được lấy từ bệnh nhân chỉ để trả về dưới dạng kết quả? Dựa trên các cuộc phỏng vấn với nhân viên phòng thí nghiệm y tế, Singleton9 báo cáo về sự không chắc chắn và kết cấu tốt hơn đáng kể so với những gì bệnh nhân nhận ra. 

Ví dụ, một nhân viên phòng thí nghiệm đã lưu ý những điều sau đây về các xét nghiệm tìm bệnh ác tính. Vấn đề trong phòng thí nghiệm bây giờ là mọi người muốn có màu đen và trắng — nó không phải là ung thư — tuy nhiên điều này hiếm khi xảy ra. Trong phòng thí nghiệm, hầu hết mọi thứ đều ở đâu đó ở giữa, chúng rất khó xác định. Tôi ghét họ. 

Một nhân viên phòng thí nghiệm khác nói với Singleton (tr. 8) 9, “cần phải có một đôi mắt được đào tạo” mới có thể nhìn thấy ung thư trong nhiều mẫu vật y tế. như các quy trình đã xây dựng, chẩn đoán, đánh giá phòng thí nghiệm và các khía cạnh khác của thực hành y tế không thể tránh khỏi có nhiều điểm khác nhau để ảnh hưởng từ “nền văn hóa” của các chuyên gia y tế (bao gồm quốc gia, khu vực, dân tộc, y tế, gia đình và các di sản khác). 

Nắm bắt đầy đủ điểm này sẽ nhanh chóng dẫn đến các tài khoản chính thức về chẩn đoán gây mất ổn định như một quy trình được hướng dẫn một cách khoa học; đối với Bệnh xã hội 152 xã đàn đồng thời nhiều hay ít cũng là một quy trình được hướng dẫn về mặt văn hóa. 

Ví dụ là Martin’s10 hiện nay là tài liệu kinh điển về thời kỳ mãn kinh như một chẩn đoán y tế. Hai chủ đề văn hóa, bắt nguồn khá rõ ràng từ sản xuất kinh tế, dường như cấu trúc nên sự hiểu biết y sinh học về buồn nôn và kinh nguyệt.

Một mặt, mãn kinh được mô tả trong sách y khoa và các lớp học của trường y như một sự phá vỡ cấu trúc thẩm quyền của cơ thể. Thể hiện sự phá vỡ quyền hạn này.

Văn hóa sức khỏe, văn hóa bệnh tật12 Bản tin Y tế Anh năm 2004; 69 người ‘không phản ứng’ với kích thích từ gonadotropins “,” vùng hạ đồi bắt đầu đưa ra ‘mệnh lệnh không phù hợp’, “” nang trứng “không tập hợp được sức mạnh” để đạt được rụng trứng “( trang 42) 10. 

Bệnh xã hội 152 xã đàn có từ lúc nào?

Bệnh xã hội 152 xã đàn Mặt khác, những mô tả về kinh nguyệt thường mang âm hưởng của sự sản sinh bất thường. Quan sát Marti (p. 46) 10,  “Việc tạo ra [m] không chỉ mang ý nghĩa của hệ thống sinh sản đã thất bại trong việc sản xuất, nó còn mang ý tưởng về một mảng sản xuất biến mất, làm cho các sản phẩm không có giá trị sử dụng, không phải là đặc điểm kỹ thuật, không thể ăn được, lãng phí, phế liệu.

 Trong một nền văn hóa, chẳng hạn như ở Mỹ, nền sản xuất kinh tế tư nhân và trong đó sứ mệnh của xã hội đôi khi được cho là kinh doanh (ví dụ như ở bang nổi tiếng của Calvin Coolidge), không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy kinh doanh là khái niệm các mô hình bá quyền phổ biến trong xã hội nói chung. Điều quan trọng ở đây là những khái niệm về nguồn gốc văn hóa cụ thể rõ ràng đóng vai trò là nền tảng xây dựng nên tư duy y sinh học. 

Theo dõi Foucault6, chúng ta đã hiểu được điều gì đó về nhận thức y học, và do đó định nghĩa bệnh tật,Bệnh xã hội 152 xã đàn thay đổi theo thời gian và mối quan hệ của những thay đổi này với văn hóa xã hội rộng lớn hơn.

Kết quả là, các bệnh trong quá khứ (ví dụ như cách mạng, chứng cuồng phong, loạn sản, onanismb) không còn được chấp nhận là bệnh truyền nhiễm nữa, các bệnh của hiện tại có thể không phải là bệnh cho các thế hệ tiếp theo và các Bệnh xã hội 152 xã đàn chưa mắc phải. tưởng tượng đang chờ đợi sự “khám phá” trong tương lai.

Phải làm gì khi mắc Bệnh xã hội 152 xã đàn?

Bệnh xã hội 152 xã đàn  Bệnh tật, như những công trình xây dựng xã hội, thay đổi bởi vì xã hội thay đổi. Sự phù hợp của công nghệ y tế góp phần đáng kể vào quá trình này, xuyên qua các rào cản mới của cơ hể, phóng đại đáng kể các loca-tions và openin của cơ thểnâng cao thế giới mới cho cái nhìn lâm sàng. 

Ngược lại, các trường y khoa là nơi học cách nhìn ra bệnh tật (bằng tia X, kết quả xét nghiệm máu, chụp CT, và các phép đo và hình ảnh khác của cơ thể). Giả định được đưa ra trong y sinh học, trái ngược với các triệu chứng bệnh nhân báo cáo, các con số và các phát hiện khác được tạo ra bởi công nghệ med-ical rõ ràng là trung lập và khách quan chặt chẽ, không có đầu vào văn hóa.

Như Noble11 (p. X) nhấn mạnh: Văn hóa của chúng ta phản đối công nghệ và đặt nó khác biệt và lên trên các vấn đề của con người. con đường. Được cho là tự xác định và không phụ thuộc vào quyền lực và mục đích xã hội, công nghệ dường như là một lực lượng bên ngoài. . 

Ẩn trong việc xây dựng xã hội của chúng ta, coi công nghệ như một phạm trù văn hóa là quá trình trực tiếp ra quyết định của con người về nơi năng lượng của chúng ta nên được áp dụng trong phát triển công nghệ, người kiểm soát nguồn tài chính và việc thực hiện các công nghệ mới, người vận hành và xác định cách thức (và, liên quan đến y học, dựa trên ai) công nghệ thực sự được sử dụng, và ai giải thích việc sử dụng hoặc (trong trường hợp công nghệ y tế) ý nghĩa của Nguồn gốc xã hội và biểu hiện của bệnh tật. 

Bệnh xã hội 152 xã đàn Đây không phải là những đấu trường trung lập tách biệt khỏi những ý tưởng đã được kiểm chứng hoặc những người chơi không bình đẳng. Thay vào đó, chúng là một số môi trường xã hội trong đó quyền lực, được thể hiện cả dưới dạng ý thức hệ và hành động, được thực hiện trong lĩnh vực sức khỏe. 

Nói tóm lại, mỗi khoảnh khắc trong quá trình công nghệ này, trong 12 từ của Frankenberg (trang 206), là những bối cảnh trong đó “các mối quan hệ có vấn đề liên tục và cấp bách giữa các cá nhân-thành phần và các nhóm quyền lực khác biệt [cạnh tranh] bất bình đẳng để giành nguồn lực.” Như sự hình thành văn hóa.

52 Comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • No products in the cart.

Để lại email của bạn tại đây để nhận những phần quà & Voucher tuyệt vời cho những khách hàng của chúng tôi!!!